فهرست

راهنمای سفارش خرید

 روشهای سفارش- خرید و ارسال کالا در این فروشگاه اینترنتی عبارت است از:

* روش اول :سفارش تلفنی


دراین روش کالای خودراازساعت 13 الی 21 توسط تلفن09102979467 سفارش داده,کالابه آدرس شما ارسال ووجه کالا + مبلغ 10000 تومان هزینه ارسال محاسبه میگردد

»»ارسال برای این روش خرید (سفارش تلفنی)برای خریداران در تهران توسط پیک درهمان روز پذیرش سفارش صورت میگیرد. و وجه کالا + هزینه ارسال هنگام تحویل کالا به شما  توسط پیک اخذ می گردد.
»»»ارسال برای این روش خرید(سفارش تلفنی) برای خریداران شهرستانهای سراسر ایران نیز از طریق پست پیشتاز دوقبضه انجام و طی 48 ساعت پس ازپذیرش  سفارش , کالا درآدرس تحویل خریدار میگردد.

*روش دوم :خرید آنلاین بااتصال به درگاه امن zarinpal باکارتهای بانکی شتاب(بهترین,امن ترین,سریع ترین روش خرید)

»»»باکلیک روی لوگوی سبدخریدوانتخاب گزینه خرید zarinpal به دوازه پرداخت باکارتهای شبکه شتاب بانکهاهدایت شده وپرداخت راانجام دهید.وجه واریزکننده تا زمان تحویل کالابه وی نزد سیستم بانکی بیمه می باشد

»»خریداران درتهران تا8ساعت پس ازپرداخت وجه ,کالاتوسط پیک به آدرسشان ارسال می گردد.

»»شهرستانها توسط پست پیشتازحداکثر72ساعت بعدکالای خودرادریافت میکنند

این فروشگاه امکان خریداینترنتی مستقیم بااتصال خودکاربه سیستم پایانه امن بانکی وپرداخت وجوه خرید باتمام کارتهای بانکی را دارذ..
Powered By OpenCart Parsi- Copyright © 1389-1397 - All right reserved Online Store