دسته بندیها

نرم افزارتست چاقی

ازدیربازافرادی که دچاراضافه وزن وچاقی بودند بخوبی ازتناسب بین وزن نسبت به اندام که حاصل میزان وزن واندازه قدافرادمی باشد,بی اطلاع بودندوهنگام تصمیم به شروع رژیم لاغری یاپس ازآن باعدم آگاهی صحیح ازروندبروزچاقی ویاعدم حصول ازنتیجه درمان چاقی خوددچارسرخوردگی وتوقف درمان چاقی این فرآینددرمانی را بی فایده می شمردند,ویا حتی پس ازپرس جووصرف هزینه ,جواب سوال خودرابدرستی دریافت نمی نمودن چونکه دراکثرمواردباچندین عددورقم متفاوت درارتباط باپاسخ روبرمی شدند,واین سوال درذهن این افرادهمیشه بود!بدین معناکه باارزیابی میزان قد"ودارابودن وزن فعلی"آیامن دچارچاقی هستم؟  یاخیر؟  "چه وزنی برای اندام من ایده آل می باشد؟...وسوالاتی دیگر؟...که اگراین افرادازصحت پاسخ دریافتی مطمئن بودند,می توانستند معیاری جهت کنترل وجلوگیری ازبروزاضافه وزن دردست داشته .که ملاک میزان حصول نتیجه سعی وکوشش آنان چه بعدازلاغری وچه قبل ازچاقی قراربگیرد.متخصصین ما دراین بازرگانی انواع روشهای اندازه گیری وسنجش اضافه وزن درافرادراموردبررسی وآزمایش قرارداده, که پس ازمدتهاصحیح ترین" دقیق ترین" آسان ترین ودردسترس ترین گزینه یعنی (نساو) که نام اختصاری نرم افزارسنجش اضافه وزن می باشد رابه کاربران خودمعرفی وارائه نمودیم وامیدواریم جوابگوی نیازشماعزیزان باشد.
  این نرم افزار "کم حجم  "باکارکردی آسان بدون نیازبه نصب پس ازدانلود.. به نحوی که دانلودواستفاده ازآن برای تمامی کاربران وخریداران محصولات رژیمی اسلیمینگ آسان وکاربردی باشد درذیل جهت استفاده قرارگرفته...... امیدواریم موردقبول واقع گردد
ابتدافایل موردنظررادانلودوپس ازخارج نمودن فایل zip نرم افزاربدون نیازبه نصب اماده کارمیباشد

                                                                                                                                                                    تصویرنرم افزارتست چاقی

       جهت دانلودروی تصویرترازو کلیک نمایید

تست چاقی                                                            تصویرنرم افزار

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای کانون محصولات تناسب اندام ایران محفوظ است
طراح سایت: وب نکارکیانا| توزیع کننده رسمی محصولات بهداشتی تناسب اندام از: اسلیمینگ ورلد لندن